جدول قیمت گذاری

سبک کارت

استاندارد
100هر ماه
 • 1 کاربر
 • 40 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • بذون پشتیبانی
تمدید شده
300هر ماه
 • 5 Users
 • 100 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
حرفه ای
900هر ماه
 • 50 کاربر
 • 1000 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان

استایل فلت

استاندارد
1000هر ماه
 • 1 کاربر
 • 40 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • بدون پشتیبانی
تمدید شده
3000هر ماه
 • 5 Users
 • 100 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
حرفه ای
90000هر ماه
 • 50 کاربر
 • 1000 پیام
 • بروزرسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان

فهرست مطالب بخش:

keyboard_arrow_up

سفارش + مشاوره رایگان